• Witamy na forum fanów INFINITI! Kliknij zak?adk? FORUM ?eby wej??!

   przez Opublikowany 9th-March-2016 18:45

   Filmik z omówieniem INFINITI Q50 i jego nowych silników 2.0T/3.0TT. Filmik po angielsku.

   przez Opublikowany 3rd-March-2016 21:43

   NASHVILLE, Tenn. – Infiniti's new compact, lightweight 3.0-liter V6 twin-turbo engine is the most advanced V6 engine that the brand has ever offered, striking an ideal balance between drivability, efficiency, and performance.

   The 3.0-liter V6 twin-turbo is an all-new engine from the new and exclusive VR-series powertrain family, born out of the brand's longstanding heritage of V6 powertrain production. The new engine has been engineered to empower the driver and offer increased power and torque and higher levels of efficiency than any comparable predecessors from the company.

   New V6 engine to enter production in 2016
   The all-new 3.0-liter twin-turbo V6 engine is due to enter production during 2016 and will be manufactured at the powertrain plant in Iwaki, Fukushima, Japan. The first application of the engine family will be in the 2016 Infiniti Q50 sports sedan, which will be in Infiniti showrooms in North America beginning in late winter.


   Below are a series of cinemagraphs showing this engine in more detail.   Infiniti’s new compact, lightweight 3.0-liter V6 twin-turbo engine is the most advanced V6 engine that the brand has ever offered, striking an ideal balance between drivability, efficiency, and performance.


   An electric motor improves valve timing by reducing any delay at the start of acceleration, making throttle response faster. Acceleration is limitless.


   A unique turbo speed sensor allows for 10 percent more power by allowing the turbine blade speeds to reach up to 220,000 rpms. Turbo speed peaks higher for endless power.


   Precision-cut design helps achieve maximum performance by quickly compressing and circulating the air within the turbo chargers.


   Water-cooled air becomes denser and more oxygen rich as it travels to the engine - which means less turbo lag and quicker acceleration.


   ?ród?o: http://infinitinews.com
   przez Opublikowany 24th-November-2014 15:01

   Wracaj?c do tematu – kilka kolejnych uwag …
   Wszyscy u?ytkownicy II generacji winni mie? ?wiadomo?? ?e skóra (nowa skóra jest szorstka i w pe?ni matowa) w naszych samochodach jest bardo delikatnie impregnowana/barwiona. Oznacza to ?e skóra nowego samochodu odebranego z salonu lgnie do brudu – jak muchy do g...

   Jest to szczególnie widoczne w wypadku wn?trza w kolorze WHEAT (pszenica) co nie oznacza ?e tapicerki JAVA czy GRAPHITE si? nie brudz?…
   Poni?ej macie zdj?cie szmatki (zwil?onej w wodzie z niewielk? ilo?ci? p?atków mydlanych) po przetarciu ok. po?owy siedziska kierowcy po 1,5 miesi?cznym u?ywaniu… wnioski niech ka?dy wyci?gnie sam…   Co do ?rodków do czyszczenia/zabezpieczania skóry, osobi?cie po przetestowaniu kilkunastu ró?nych,
   preferuj? GLIPTONE GT11 / GT 12 / GT 14 / GT 15,
   do tego potrzebne b?d? jeszcze mi?kki okr?g?y p?dzelek, szczoteczka do skóry, mi?kka szczoteczka do z?bów (miejsca trudno dost?pne lub szwy), wiadro z letni? wod? i niewielk? ilo?ci? p?atków mydlanych, kilka ?ciereczek z mikrofibry, aplikator lub mi?kka bawe?niana szmatka (nie pozostawiaj?ca w?osków/meszku !).

   GT15 – to lekki ?rodek do czyszczenia w p?ynie w spryskiwaczu do normalnych zabrudze?
   GT12 – to ?rodek do czyszczenia w postaci ?elu do mocnych lub zastarza?ych zabrudze?
   GT14 - (SAFETY SOLVENT CLEANER – o ile si? nie myl? - niedost?pny w PL) to ?rodek do usuwania zabrudze? z gumy do ?ucia, tuszu, oleju czy smarów (zabrudzenia czy zabezpieczenia „wodoodporne”)
   GT11 – conditioner – ?rodek do zabezpieczania skóry – po wyschni?ciu MATOWY – dodatkowo pozostawia przez kilka tygodni „zapach ?wie?ej skóry”

   GT15 - przelewam do ma?ego spryskiwacza (na zdj?ciu czarny spryskiwacz po Meguiars Quick Wax) - mo?e i trzeba go cz??ciej uzupe?nia? - ale jest bardziej por?czny w u?ywaniu - ma mniejszy i w?ski strumie? wi?c nie spryska nam "pó?" samochodu   Wi?kszo?? srodków w tej chwili kupuj? bezpo?rendnio na stronie Gliptone-UK - sumarycznie wychodzi ok. 25~30% taniej (wi?ksze opakowania)   Instrukcja – przypomn? t? – napisan? kilka miesi?cy temu przez Roberta uzupe?nion? o kilka moich uwag/komentarzy itp.

   Procedura czyszczenia - jednorazowo czy?cimy nie wi?cej ni? jeden element (np. siedzisko)

   a) wilgotn? szmatk? (ja u?ywam wody z niewielk? ilo?ci? p?atków mydlanych) lekko zwil?amy element - przy okazji zbierzemy kurz i najwi?kszy brud (praktycznie po ka?dym elemencie p?ucz? mikrofibr? i wy?ymam nadmiar wody)

   b) je?eli mamy lico, to pryskamy GT15 bezpo?rednio na skór?, je?eli wentylowan? to pryskamy na szczoteczk? (w wypadku GT12 rozprowadzamy ?rodek mi?kkim okr?g?ym p?dzelkiem)

   c) delikatnie rozprowadzamy ?rodek za pomoc? szczoteczki - ?rodka powinno by? na tyle du?o, ?eby nie wysech? od razu (ja u?ywam okr?g?ego mi?kkiego p?dzelka – lepiej dociera do porów bo tam zbiera si? najwi?kszy bród)

   d) czekamy minut? (w wypadku GT12 kilka minut)

   e) okr??nymi ruchami czy?cimy szczoteczk? element (w wypadku miejsc trudno dost?pnych lub szwów najlepsza jest mi?kka szczoteczka do z?bów)

   f) czyst? microfibr? zbieramy ?rodek z elementu (ja powtarzam procedur? z pkt. a – tylko cz??ciej p?ucz? mikrofibr?) najlepiej pod?u?nymi ruchami / nie okr??nymi, do?? mocno dociskaj?c szmatk? - powinna zebra? ?rodek razem z brudem - b?dzie go wida? na szmatce

   g) bierzemy si? za nast?pny element lub w wypadku mocnych/zastarza?ych zabrudze? powtarzamy wszystko od pkt. b

   h) w wypadku zabrudze? trudno usuwalnych (guma do ?ucia, tusz, olej, smary itp…) stosujemy w miejscu ich wyst?powania ?rodek GT-14 – post?puj?c w sposób jak wy?ej


   Przeci?tny czas trwania dla FX-a (przy gruntownym czyszczeniu co ok. 3 miesi?ce ca?o?ci i raz na miesi?c lekkim czyszczeniu fotela kierowcy) ok. 2~3 godz., jak z kaw?/piwem i na pe?nym luzie z pó? dnia

   Nak?adanie od?ywki:

   a) na aplikator wyciskamy 2-3 fasolki od?ywki (mo?e by? te? mi?kka bawe?niana szmatka)

   b) ugniatamy aplikator, aby ca?a od?ywka w niego wsi?kn??a - aplikator nie mo?e by? mokry, tylko lekko wilgotny (sk?adaj?c szmatk? na 4 – conditioner wyciskamy w ?rodek z?o?onej szmatki i ugniatamy j? - efekt jest podobny)

   c1) okr??nymi ruchami delikatnie nacieramy skór? (?rodek wcieramy w ró?nych kierunkach, na skórze perforowanej – delikatnie - nie naciskaj?c zbyt mocno)

   c2) w wypadku gdy zbyt du?a ilo?? ?rodka wejdzie w przeszycia/szwy - lekko przecieramy to miejsce mi?kk? szczoteczk? do z?bów - inaczej zostan? nam po wyschni?ciu "zapastowania" i delikatnie przecieramy ponownie szmatk? - ?eby nie by?o ?ladów "szczotkowania"

   d) czekamy kilka godzin, a? ?adnie od?ywka wyschnie (z mojego do?wiadczenia wynika ?e najlepiej zaczeka? do nast?pnego dnia)

   e) nak?adamy od?ywk? ponownie tak samo


   Przeci?tny czas trwania dla FX-a (przy gruntownym czyszczeniu co ok. 3 miesi?ce ca?o?ci i raz na miesi?c lekkim czyszczeniu fotela kierowcy) ok. 2 godz., jak z kaw?/piwem i na pe?nym luzie ?wiartka dnia

   W poprzednie 2 weekendy
   d?u?ej bo brud hAmerykanski - czyli wielki, du?y i trudno usuwalny

   zabra?em si? za skór? w swojej InfiQFunci - siedzenia zabra?em do domu, efekty poni?ej - na zdj?ciach stan przed/po ...


   przez Opublikowany 13th-November-2014 14:02

   Witam kole?anki i kolegów

   We wrze?niu przekroczy?em 100 tys km jazdy na gazie (po 4 latach od instalacji), ...
   przez Opublikowany 12th-July-2014 15:06

   INFINITI i ?ycie jest pe?ne kolorów   Special thanks goes to jdTrader from infinitiscene.com
   przez Opublikowany 21st-January-2014 20:53

   Jako oddani fani marki otrzymali?my kilka zaprosze? dla fanów marki na premier? nowego modelu INFINITI - Q50 .
   Osoby zainteresowane proszone s? o zg?oszenie swojego uczestnictwa w temacie na forum.